Éditorial de M. Lech Wałęsa, ancien président de la République de Pologne

Unis par le gène de la liberté

Il est très réjouissant que des jeunes, Français et Polonais, sont capables de traiter dans ces colonnes de thèmes sérieux de façon aussi courageuse, intéressante et mature. Votre engagement montre quelle importance vous accordez à l’histoire nationale des cultures et des sociétés polonaises et françaises, en vous référant plus particulièrement à l’idée de liberté inscrite de façon si profonde dans l’identité de nos nations. À travers ce numéro, vous rappelez les chemins de la liberté tracés par les précédentes générations et par la nôtre – celle de vos parents et grands-parents – sous le maître-mot de Solidarité. Vous rendez ainsi hommage aux victimes des épisodes difficiles de l’histoire et au sacrifice consenti par les anciennes générations au nom de la liberté. À maintes reprises dans l’Histoire, les chemins de nos nations se sont croisés et ont écrit le récit de notre amitié. Son fondement a toujours été l’amour de la liberté.

Lorsque je me demande quelle serait la caractérisque de l’âme polonaise, le point commun entre les Polonais, je parviens à la conclusion qu’indépendamment des époques et des circonstances historiques ou politiques, nous sommes unis … par le gène de la liberté. Le gène polonais de la liberté est profondément inscrit en nous et transmis de génération en génération. Dans les moments d’oppression, il nous a poussés à nous engager dans des luttes parfois perdues d’avance pour notre indépendance tandis qu’en période de démocratie, il nous enseigne à nous servir de cette liberté durement obtenue. Je n’ai pas besoin d’expliquer à nos amis les Français la puissance de ce sentiment et de cet impératif intérieur d’être libre … Ce sont aussi des marqueurs de votre forte identité.

Le gène de la liberté nous a guidés aux temps de l’oppression et nous montre la voie aux époques de liberté. Si l’on regarde sans fard ma patrie après vingt-cinq ans de transition démocratique, on peut constater que nous nous en sortons bien et que même si des problèmes demeurent, nous avons construit un pays moderne, ouvert et sûr. Plus important, ce beau gène de la liberté se manifeste dans les jeunes générations de Polonais comme le prouve cette initiative du Courrier de Pologne. Il est encore plus remarquable qu’elle soit conduite en commun avec leurs amis français. C’est une grande victoire de notre mouvement historique de Solidarité, aujourd’hui transnationale.

J’espère que vous poursuivrez toujours vos plans avec autant de flamme et que vous réaliserez ainsi vos rêves : rendre meilleurs le monde et la réalité environnante et porter à travers le monde l’idée de coopération solidaire. À l’heure actuelle, l’appel originel de Solidarité à l’unité, à la compréhension mutuelle et à l’action collective en faveur d’un monde juste, sûr et prospère prend une force particulière. Il nous pose cependant de sérieuses obligations. Bien que nous vivions dans une ère nouvelle, nos structures et nos programmes sont restés les mêmes. Il nous manque une grille de lecture claire et commune des phénomènes qui gouvernent le monde. Sans définition de ces fondements, il est imposible de bâtir quoi que ce soit de durable, que ce soit à l’échelle locale ou globale. Qu’il y ait donc des discussions sur l’histoire, ce sera en même temps le moyen de provoquer le débat sur la forme de l’avenir. C’est la responsabilité de la génération qui a arraché de dure lutte la liberté comme de celle qui veut s’en servir de façon sage.

Je vous souhaite d’être animé par une passion sincère de connaître le monde, de le conquérir et de le rendre meilleur. Votre engagement dans ces questions sérieuses portera de beaux fruits … Je vous souhaite bonne lecture !

Salutations.

Post scriptum de la rédaction : ce numéro est également placé sous les parrainages du président de la République de Pologne, M. Bronisław Komorowski, dans le cadre du programme « 25 ans de liberté » ainsi que de l’initiative Razem’89.

25latwolnosci-web.pngrazem89-web.jpg

 

Łączy nas gen wolności

To bardzo budujące, że młodzi ludzie, Francuzi i Polacy, potrafią wspólnie, tak odważnie, ciekawie i dojrzale podejmować na tych łamach tematy ważne. Wasza aktywność pokazuje, jak wielką wagę przywiązujecie do polskiego i francuskiego dziedzictwa narodowego, kulturowego i społecznego, w sposób szczególny odwołując się do idei wolności, która tak mocno wpisana jest w tożsamość naszych narodów. Swoją działalnością przypominacie nasze drogi do wolności torowane przez poprzednie pokolenia i przez nas – pokolenie Waszych rodziców i dziadków – słowem Solidarność, dając wyraz szacunku dla ofiar trudnych kart historii oraz dla poświęcenia poprzednich pokoleń w imię wolności. W historii drogi naszych narodów wielokrotnie się spotykały, zapisując historię naszej przyjaźni. Jej fundamentem było zawsze umiłowanie wolności.

Bo kiedy tak zastanawiam się, co może być wspólnym mianownikiem dla opisu Polaków i polskiej duszy, dochodzę do wniosku, że niezależnie od epoki, historycznych i politycznych okoliczności łączy nas … gen wolności. Polski gen wolności jest głęboko w nas zakodowany i przekazywany z pokolenia na pokolenie. W czasach zniewolenia nakazywał nam podejmowanie, czasem nawet beznadziejnych, misji niepodległościowych, w czasach demokracji – uczy nas radzić sobie z wywalczoną wolnością. Jak to silne uczucie i jak silny wewnętrzny nakaz dążenia do wolności przyjaciół Francuzów przekonywać nie muszę… On również definiuje Waszą silną narodową tożsamość.

Gen wolności prowadził nas w czasach w zniewolenia i uczy nas drogi w wolności. I kiedy spojrzeć gołym okiem na moją Ojczyznę po 25 latach transformacji ustrojowej, widać, że radzimy sobie całkiem nieźle, budując kraj nowoczesny, otwarty i bezpieczny, nawet jeśli problemów ciągle nie brakuje. A co najważniejsze, ten nasz piękny gen wolności ujawnia się w pokoleniu najmłodszych Polaków, czego dowodem jest inicjatywa podejmowana przez młodych rodaków we Francji. I co szczególnie cenne, wspólnie z ich francuskimi kolegami. To wielkie zwycięstwo naszej historycznej i obecnej ponadnarodowej Solidarności.

Mam nadzieję, że będziecie nadal z wielkim zapałem realizować swoje plany, a tym samym spełniać marzenia o poprawianiu świata, otaczającej rzeczywistości oraz rozwijaniu idei solidarnej współpracy w globalnym świecie. Teraz szczególnej mocy nabiera wezwanie pierwszej Solidarności do jedności, porozumienia i współdziałania na rzecz budowy sprawiedliwego, bezpiecznego i dostatniego świata. A stawia on przecież przed nami poważne zadania. Jesteśmy w nowej epoce, ale nasze programy i struktury zostały w starej. Brakuje nam określenia jednoznacznych i wspólnych punktów odniesienia porządkujących świat. Bez wskazania fundamentów, nie da się zbudować trwałej budowli w wymiarze lokalnym i globalnym. Niech więc dyskusja o historii, będzie jednocześnie wezwaniem do debaty o kształcie przyszłości. To odpowiedzialność pokoleniowa tych, którzy wolność wywalczyli i tych, którzy chcą ją mądrze zagospodarować.

Życzę Wam prawdziwej pasji poznawania, zdobywania i poprawiania świata. Wasze zaangażowanie w sprawy ważne przyniesie piękne owoce… Życzę dobrej lektury!

Pozdrawiam.

Laisser un commentaire